J-log

自分的自分観測記

2/12〜18

12.ローラー 15分(EVOポジション調整)

     p-max 90分(60×1・20×1)他rest

13.ローラー 22分(12up・5×1・5流し)

14.p-max 73分(8up・60×1・5流し) 体幹補強

15.ローラー 36分(12up・20×1・4流し) 補強

16.rest

17.Cicli Pioniere練 110㎞

18.GP練(広島空港試走) 5周回 60㎞

     (22〜22分半 / 1周)